This Meetup is past

73 people went

Price: €25.00 /per person
Location image of event venue

Details

Er is een toenemende behoefte aan kennis over de werking van je hersenen. Er is specifieke vraag naar hoe jouw hersenen je gevoelens, gedrag, relaties, werk, leiderschap en persoonlijk succes beïnvloeden. In deze meetup sessie onthullen we vanuit de oorzakelijke kant de correlatie tussen je biologische DNA en de nieuwste neurowetenschappelijke kennis. Deze sessie is bedoeld voor leidinggevenden, ondernemers, managers, HR-specialisten, leraren, investeerders, afdelingsmanagers die betere begeleiding op de werkvloer willen geven.

There is an increasing need for knowledge about the workings of your brains. How the brains affect feelings, behavior, relationships, work, leadership and personal success. In this session we disclose the relationship between your biological DNA, neuro science, decisions and behavior on the causal side. This session is designed for entrepreneurs, managers, HR specialists, teachers, investors, department managers who want to give better guidance, or want to prevent long lasting conflicts in the workplace.