Past Meetups (9)

What we're about

Unga Forskare Stockholm är en distriktsorganisation i Stockholms län som samlar föreningar som vill främja ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället.

Members (87)

Photos (1)

Find us also at