What we're about

Unlearning Space on tila tutkia uusia työn tekemisen ja organisoimisen tapoja. Mitä vanhaa voimme jättää taakse, jotta avaamme uusia mahdollisuuksia?

Mitä uusia tekemisen ja ajattelemisen tapoja tämä avaa?

Kiinnostuksen kohteemme ja lähtöpisteemme ovat moninaiset:

• teal-organisaatiot (Frederic Laloux'n Reinventing Organizations -kirjasta)

• Tasaiset ja matalat organisaatiot

• Oppivat organisaatiot

• Systeemiajattelu ja kompleksisuusajattelu

• Lean ja Lean startup

• Ketteryys ja se mitä sen jälkeen on tullut ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen kehityksessä

Unlearning space is a space to explore the new ways to work and organize work. What old can we leave behind to open up new possibilities?

What interesting new ways of working does this open up?

Our interests and starting points are varied:

• Teal organizations (from Reinventing Organizations book by Frederic Laloux)

• Flat organizations

• Learning organizations

• Self-organizing teams

• Systems thinking and complexity thinking

• Lean thinking and lean startup methodology

• Agile, and software product development beyond agile methods

Past events (2)

Luottamukseen perustuvat organisaatiot - keskustelu jatkuu!

Unlearning Space, Kampin huippu

Luottamukseen perustuvat organisaatiot

Unlearning Space, Kampin huippu