Past Meetups (2)

What we're about

Detta är en grupp för de som skriver fiktion på svenska och vill bli bättre på det. Det kvittar om du skriver noveller, romaner eller Twitter-följetonger. Vi möts, utbyter erfarenheter och ger varandra feedback.

Gruppen är helt ny, så formen kommer sannolikt förändras över tid.

Members (44)