What we're about

Gigekonomin är här för att stanna, men vad innebär det?
Den nya arbetsmarknaden har fått namnet gigekonomi, istället för att vara anställd ”gigar” man, dvs jobbar som konsult i projekt och tillfälliga anställningar. Andelen gigare växer snabbt, både i Europa och USA.
Att ha en möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv är en av de stora drivkrafterna för att lämna den traditionella anställningen. Fler vill äga sin tid och inte jobba jämt. Samtidigt är utvecklande uppdrag och spännande utmaningar viktigt för den typiske gigaren.
Hur rustar sig den traditionella arbetsgivaren för det nya sättet att jobba? Vilka yrken kan man giga inom? Finns det en trygghet även om man inte är anställd?
Den här gruppen är till för alla som är intressad av ämnet. Kanske är du redan gigare, eller funderar på att bli. Eller så arbetar du på traditionellt sätt men vill veta hur det här påverkar de traditionella företagen.

Photos (2)