Past Meetup

Contribute to a FOSS project

This Meetup is past

22 people went

Location image of event venue

Details

Do you contribute to a FOSS (free and open source software)-project already? Or do you want to start, but don't know where really? Code, Documentation, Bug-reports, Testing, User Interface, Graphics and Design, Translation, Ideas, Marketing - everything is important in a software project.

Joins us for a day of learning and contributing. Important - **You don't need to know how to code**

• What we'll do
Contribute to a FOSS-project. Help anyone that wants to get started with something, but don't know how.

• What to bring
An open mind. A computer. A few suggestions of what you would like to do or learn.

**
Bidrar du till ett FOSS-projekt (Fri programvaru- och öppen källkod)-projekt redan? Eller skulle du vilja, men vet inte riktigt hur och var du börjar? Kod, dokumentation, felrapporter, testning, användargränssnitt, grafik och design, översättningar, ideer, marknadsföring - allt är viktigt i ett mjukvaruprojekt.

Var med oss för en dag av bidragande och lärande. Du behöver INTE kunna koda.

* Vad vi gör
Bidrar till FOSS-projekt. Hjälper den som vill börja med något men inte vet hur eller vil ha tips.

* Att ta med
Ett öppet sinne. En dator. Några tankar om vad du skulle vilja bidra med eller lära dig