Past Meetups (4)

What we're about

Växjös första Meetup för Virtual Reality. Vi träffas och diskuterar nyheter, tekniken och annat rörande området, både i Växjö och hela världen. Våra Meetup's innehåller även föreläsningar med intressanta personer med kunskap om VR, välkomna!

Members (118)

Photos (13)

Find us also at