This Meetup is past

24 people went

Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Tầng 6 P.619, Thư viện quốc gia Tạ Quang Bửu - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt H

1 Đại Cồ Việt · Ha Noi

How to find us

Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Tầng 6 P.619, Thư viện quốc gia Tạ Quang Bửu - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội

Location image of event venue

Details

Thông báo 2nd meetup của VietStack

Theo lịch trình đã thông báo trong 1st meetup, vào tuần tới, VietStack sẽ tổ chức 2nd meetup tại Hà Nội với kế hoạch như sau:

Thời gian: 14h-17h ngày 1/2/2015.

Địa điểm: Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Tầng 6 P.619, Thư viện quốc gia Tạ Quang Bửu - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội

Khung chương trình:

• 14h-14h15: Ổn định, giới thiệu và tổng kết hoạt động của nhóm.

• 14h15-15h: trình bày về ảo hóa và nova trong OpenStack. (Presentor: Long VDC Cloud)

• 15h-16h45: Big Data trong Cloud Computing (Presentor: TS. Trần Việt Trung - BigData Startup HUST)

Hình thức: OFFLINE và ONLINE (skype: hieulq19 hoặc tuantuluong)

Chi phí: Miễn phí