This Meetup is past

10 people went

Location image of event venue

Details

Vietstack xin được chính thức thông báo về public meetup lần thứ 3.
Thời gian: 14h00 ngày[masked].
Địa điểm: Netpro.com.vn, 14/34 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội.
Chủ đề:
1. Networking in Openstack: Neutron & ML2.
2. Overview of Docker
3. Giao lưu và thảo luận: SDN và NFV

Kênh google hangout và youtube sẽ được cập nhật sớm nhất cho các bạn. Lần này Vietstack sẽ lưu ý đến đường truyền mạng, đảm bảo việc xem online cho các bạn ở xa.