What we're about

Vineyard workshops group is there for all inhabitants of (the region of) Antwerp who are eager to learn basic skills or gain some basic knowledge on new topics. Examples of topics are: kids health, behaviour of your cat or dog, playing guitar, photography, drones, decopatching, crochet or upcycling. We always invite an expert to teach us the basics and help us to make the first steps. We believe that every member is an expert (in some area), so there is an opportunity for each member to educate others in one of the future workshops. While learning, there is always enough time to socialize, have a drink and have fun!

De Vineyard workshops groep is er voor alle inwoners van (de regio) Antwerpen die graag een basis vaardigheid willen leren of basiskennis over een nieuw onderwerp willen opdoen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: de gezondheid van kinderen, het gedrag van je hond of kat, gitaar spelen, fotografie, drones, decopatchen, haken of upcyclen. We nodigen altijd een expert uit om ons de basis mee te geven en te helpen de eerste stappen te zetten. We geloven dat elk lid een expert is (op een bepaald gebied), dus er is de mogelijkheid voor elk lid om anderen te onderwijzen tijdens een volgende workshop. Terwijl we samen leren, is er genoeg tijd om elkaar te leren kennen, iets te drinken en plezier te maken!

Photos (20)