Past Meetup

VR Lab BG @ VR Lab TU Sofia

This Meetup is past

9 people went

TU Sofia

Bulevard Sveti Kliment Ochridski Blvd. 8, Block 3, Room 3109 VR Lab · Sofia

How to find us

https://maps.here.com/directions/drive/mylocation/VR-Lab-TU-Sofia-Info-Feed:42.654349,23.359365?map=42.65435,23.33465,12,normal&fb_locale=en_GB&x=ep

Location image of event venue

Details

Welcome to our next VR meetup @ the VR Lab in the Technical University of Sofia!

https://www.facebook.com/events/482390468623013/

19:45 - 20:30
Jeff Shaw will be joining us to talk about his works and his VR application which explores Hieronymus Bosch's painting "Garden of Earthly Delights".

http://vrjam.devpost.com/submissions/36317-the-delights-of-hieronymus-bosch-vr-exploration

20:30 - 21:15
Angel Bachvarov and the Research Team of the VR Lab @ TU Sofia, who are co-hosting this event, will talk about their projects through the years and the newly emerging possibilities for VR collaborations in Sofia!

https://www.facebook.com/VR-Lab-TU-Sofia-Info-Feed-1003627483057655/
http://vrlab.tu-sofia.bg/index.php?page=nauchen-kolektiv&hl=en_US

21:15 - 22:00
Drinks
New Demos and VR films

If you want to present your project or show a demo let us know.

Заповядайте на следващото ни събитие във ВР лабораторията на Техническия Университет в София!

https://www.facebook.com/events/482390468623013/

19:45 - 20:30
Джеф Шоу ще разкаже за своята ВР апликацията, която изследва "Градината на земните удоволствия" на Йеронимус Бош.

http://vrjam.devpost.com/submissions/36317-the-delights-of-hieronymus-bosch-vr-exploration

20:30 - 21:15
Ангел Бъчваров и изследователския екип на Лабораторията за Виртуална Реалност към ТУ, които са и съорганизатори на това събитие, ще представят своите проекти и ще разкажат за забележителните новооткриващи се възможности за ВР разработване в София!

https://www.facebook.com/VR-Lab-TU-Sofia-Info-Feed-1003627483057655/
http://vrlab.tu-sofia.bg/index.php?page=nauchen-kolektiv&hl=en_US

21:15 - 22:00
Напитки
Нови Демота и Филми

Пишете ни ако искате да представите свой проект или демо.