Past Meetups (5)

What we're about

Członkostwo w WPAUG to doskonały sposób na rozwijanie sieci kontaktów i otrzymywanie informacji o wszystkich nowościach w świecie Predictive Analytics w każdym obszarze - od zebrania danych po budowę modeli scoringowych. W ramach WPAUG organizujemy cykliczne spotkania, które łączą dyskusję merytoryczną z możliwością wymiany własnych doświadczeń i rozwijania sieci kontaktów. Celem grupy jest również nawiązywanie współpracy z innymi użytkownikami na całym świecie. Możliwość nieformalnej wymiany doświadczeń pozwala obniżać koszty, uzyskiwać lepsze rezultaty oraz czerpać korzyści z tysięcy pomysłów użytkowników na całym świecie.

Members (542)

Photos (34)