WarsawJS Workshop #38 — RxJS

Details

ENG version below

Podczas WarsawJS Workshop #38 dowiesz się m.in.📍

• Co to jest Observable
• Jak pracować z Observable z użyciem operatorów RxJS
• Jak napisać własny operator RxJS
• Jak budować aplikacje webowe z użyciem RxJS
• Jak testować funkcjonalności napisane z użyciem RxJS

-- / -- / -- / -- / -- / --

UWAGA: Zmiana zasad 🔥🔥🔥
Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

Rejestracja 🚨
• otwarcie: 18 listopada (poniedziałek) o 10:00.
• zamknięcie: 20 listopada (środa) o 23:59.

🔖 Kup bilet: https://warsawjs-workshop-38.evenea.pl/

-- / -- / -- / -- / -- / --

Trenerzy 👥

► 1. Chris Trześniewski - https://linkedin.com/in/ktrzesniewski
► 2. Dmytro Maretskyi - https://github.com/Marik-D
► 3. Robert Gurgul - https://linkedin.com/in/robertgurgul/

Sponsorzy 💰

➛ Softwarely — https://softwarely.pl
➛ Sumo Logic — https://sumologic.com

Podsumowanie

🔥 8 godzin kodowania pod okiem trenera
📡 Użyjesz technologi: JavaScript, TypeScript
📦 Stworzysz projekt na GitHubie
🖼 Otrzymasz dyplomy potwierdzający uczestnictwo

______________________________________________________________

During WarsawJS Workshop #38 you will learn:📍

• What is Observable
• How to work with Observable using RxJS operators
• How to write your on RxJS operator
• How to build web applications using RxJS
• How to test functionalities written in RxJS

-- / -- / -- / -- / -- / --

ATTENTION: Change of the rules 🔥🔥🔥
"First come first served" rule applies.

Regestration 🚨
• start: November 18th (Monday) at 10:00.
• end: November 20th (Wednesday) at 23:59.

🔖 Purchase a ticket: https://warsawjs-workshop-38.evenea.pl/

-- / -- / -- / -- / -- / --

Coaches 👥

► 1. Chris Trześniewski Jr.- https://linkedin.com/in/ktrzesniewski
► 2. Dmytro Maretskyi - https://github.com/Marik-D
► 3. Robert Gurgul - https://linkedin.com/in/robertgurgul/

Sponsors 💰

➛ Sumo Logic — https://sumologic.com

Summary

🔥 8h of coding under the guidance of coach
📡 Technologies you'll use: JavaScript, RxJS
📦 You will create a project on GitHub
🖼 You will receive a diploma confirming your participation