Scalania 9 - spotkanie z językiem Scala - wirtualno-stacjonarne

This is a past event

23 people went

Location image of event venue

Details

Nauka języka Scala (http://scala-lang.org/) przez grupowe rozwiązywanie krótkich zadań programistycznych (zestaw zadań S-99: Ninety-Nine Scala Problems (http://aperiodic.net/phil/scala/s-99/), ćwiczenia z książki "Functional Programming in Scala" (https://github.com/pchiusano/fpinscala) i ćwiczenia do szkolenia "Scala i programowanie funkcyjne" (http://www.grzegorzbalcerek.net/scalafp.html)).

Wsparcie merytoryczne, sieciowe, lokalowe i żywnościowe zapewnia nam firma Javart (http://javart.eu). Pojawimy się na żywo na kanale Google Hangout na moim koncie na Google+ (http://gplus.to/jaceklaskowski). Zainteresowanych interaktywnym udziałem zdalnym proszę o kontakt.

Krótki adres do upubliczniania wydarzenia: http://scalania.pl (http://scalania.pl/).

Na spotkanie należy przynieść komputer z pobranym (git clone) projektem scalania (https://github.com/jaceklaskowski/scalania) z zainstalowanym SBT (http://www.scala-sbt.org/)[masked]. Sugeruje się również pobranie projektu fpinscala (https://github.com/pchiusano/fpinscala). Wybór edytora tekstowego czy IDE pozostawia się decyzji uczestników (wielu z uczestników spotkań korzysta z IntelliJ IDEA (http://www.jetbrains.com/idea/), co zwiększa szansę na uzyskanie pomocy).

Spotkanie przebiega według następującego harmonogramu:

• 10 minut = Rozgrzewka, czyli scaleni na scenie (aka sprawdzian) - przypomnienie konstrukcji języka Scala przez rozwiązywanie zadań, które były tematem poprzednich spotkań. Ten krok ma na celu skrócić dystans między nowymi uczestnikami spotkania, osobami, które nie były na poprzednich i wykonywały zadania samodzielnie a stałymi bywalcami. Zakłada się nie więcej niż 5 minut na zadanie.

• 10 minut = Wprowadzenie do języka Scala oraz używanych projektów i narzędzi na poziomie umożliwiającym rozwiązywanie zaplanowanych zadań.

• 10 minut = Rozbiegówka, czyli pierwsze zetknięcie się z rozwiązywaniem zadań w podgrupach. Podział na grupy (robocze) zakłada żywsze zajęcie się tematem i poprawienie skuteczności wymiany wiedzy między uczestnikami (a tym samym wymuszenie interakcji między uczestnikami).

• 20 minut = Przerwa (żywieniowa) dzięki uprzejmości firmy Javart (http://javart.eu/).

• 10 minut = Rozwiązywanie kolejnych zadań z listy zaplanowanych zadań.

• 10 minut = Prezentacja rozwiązania korzystając z GitHub Gist (https://gist.github.com/) (i ich utrwalanie za pomocą pull requests w projekcie scalania).

10 minut = Rozwiązywanie zadania technikami alternatywnymi. Jeśli rozwiązaniem zadania było użycie jednolinijkowca z użyciem dedykowanej metody ze Scala API (http://www.scala-lang.org/api/current/), to w tym kroku należy napisać rozwiązanie z użyciem dopasowania wzorców (ang. pattern matching), rekurencji ogonowej i foldLeft. Mogą to być trzy różne rozwiązania lub jedno zbiorcze.

Planowane zadania do przećwiczenia: P23-P25 + fpinscala (https://github.com/pchiusano/fpinscala).

Wszyscy (bez względu na poziom zaawansowania w Scali czy wcześniejszego udziału w scalaniach) są mile widziani i powinni znaleźć dla siebie coś użytecznego. Dobra zabawa gwarantowana!

Spotkanie na Twitterze nagłaśnia @jaceklaskowski (https://twitter.com/jaceklaskowski) pod hashtagiem #scalania (https://twitter.com/search/realtime?q=%23scalania). Koniecznie ReTwittuj!

Firmy, które zechciałyby wesprzeć kolejne edycje, proszone są o kontakt z organizatorem Jackiem Laskowskim ([masked]).