Past Meetup

159. spotkanie WJUG - Microservice everything - Jakub Marchwicki

Hosted by Warszawa Java User Group (Warszawa JUG)

Public group

This Meetup is past

75 people went

Details

Warszawski JUG zaprasza wszystkich na 159. spotkanie, które odbędzie się we wtorek 5 maja o godzinie 18:15 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej(Koszykowa 75) w sali numer 329 (Uwaga zmiana miejsca!).

O prezentacji:

“Micro Service Architecture is an architectural concept that aims to decouple a solution by decomposing functionality into discrete services. Think of it as applying many of the principles of SOLID at an architectural level, instead of classes you've got services” - teraz wszyscy to znamy, wszyscy o tym mówią, niektórzy z powodzeniem stosują.

Ale... od teorii do praktyki jest długa i zawiła droga, wiele podejść, mnóstwo kroków pośrednich. W tej prezentacji, chciałbym pokazać kilka scenariuszy w których "mikroserwisowy sposób myślenia" pozwolił nam wyjść z problemów w systemach legacy: duplikując istniejące funkcjonalności, budując proxy do istniejących systemów, stopniowo migrując aplikację z jednej technologii na inną, z jednego języka na inny, tworząc nowe usługi obok istniejących, klasycznych big ball of mud. Bowiem mikro serwis to nie tylko szereg małych aplikacji w Spring Boot gadających ze sobą po HTTP - to sposób myślenia o problemach w skali mikro i platforma do dyskusji o rozwiązaniach tam gdzie one przynależą: w biznesie, w infrastrukturze itd.

O prelegencie:

Jakub Marchwicki (https://twitter.com/kubem) - programista od kilkunastu lat, architekt od kilku, czasami analityk, gdy potrzeba – konsultant, manager z wyboru, trener z zamiłowania, wannabe entrepreneur z marzeń, lider JUG w Gdańsku. Z oprogramowaniem związany przez całe życie zawodowe. Przez ostatnie lata realizował ambicje managerskie, m.in. jako dyrektor techniczny w 250 osobowej firmie. Uważa, że najlepszym sposobem pracy ze specjalistami jest aktywne dzielenie się własną wiedzą oraz aktywnie słuchać innych. Przekazuje doświadczenie w formie wykładów, wystąpień na konferencjach oraz szkoleń. W wolnych chwilach pisuje na jakub.marchwicki.pl (http://jakub.marchwicki.pl/).

Sponsorem spotkania jest FILTTR (http://filttr.pl/)

Spotkanie będzie nagrywane i pojawi się na WJUGowym kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2coGyxf5x_CzJ3l4F-N-Sw) mniej więcej do tygodnia po spotkaniu.

Po spotkaniu zapraszamy na kontynuowanie dyskusji przy piwie.