Past Meetup

You don’t always have to reinvent the wheel

This Meetup is past

16 people went

Location image of event venue

Details

The presentation will be delivered in English or in Polish (depending on attendees).

Description below is provided both in English and Polish.

English:

You don’t always have to reinvent the wheel

‘That wasn’t built in-house’ approach is quite prevalent among organizations both in Poland and around the world. It means that only the tools built in-house are able to address the needs of a given company. We believe that this approach in many cases has an adverse effect on the company and its development.

That's why with help of few tools and project examples we will show you how this approach can be changed.

During the meetup we will cover, among others: Apache NiFi, Spark, Talend:
* Which tools (not built in-house) we introduced successfully?
* Where was the introduction unsuccessful? - Anti-patterns
* Some practical examples of use (we’ll fire some coding :)

Our speakers - short biogs:

Mikołaj Olszewski
Mikołaj is a new technologies, artificial intelligence and information optics enthusiast. A programmer and an architect of commercial and open source applications, he has years of experience in both e-commerce and data science. Mikołaj is also a co-founder of the Internet Physics Laboratory and the author of the multimedia handbook for teaching physics in post-gymnasium schools. In his spare time he follows his passion; automatics based on Raspberry Pi.

Tomasz Choduń
Experienced software developer and software architect. Was working with few startups (some of them successful) and quite big companies. Loves clean, readable code and nice software design.

**********************************************

Polish:

Nie zawsze trzeba pisać swoje

‘To tutaj nie powstało’, podejście jakże popularne w wielu organizacjach w Polsce i na świecie, które oznacza, że tylko narzędzia zbudowane w danej firmie są w stanie odpowiedzieć na wszelkie jej potrzeby. Jesteśmy przekonani, że podejście takie w wielu przypadkach niekorzystnie wpływa na firmę i jej rozwój.

Dlatego też na przykładzie kilku narzędzi pokżemy wami, jak takie podejście zmieniać.

W trakcie spotkania opowiemy m.in. o Apache NiFi, Spark, Talend:
* Co to za narzędzia i gdzie ich używamy z sukcesem
* Gdzie ich użyliśmy, ale bez powodzenia - anti-patterns
* Praktyczne przykłady użycia (odpalimy kawałek kodu :)

Krótko o prelegentach:

Mikołaj Olszewski
Pasjonat nowych technologii, sztucznej inteligencji i optyki informatycznej. Programista i architekt aplikacji komercyjnych i open source’owych z wieloletnim stażem w branży e-commerce i data science. Współtwórca Internetowego Laboratorium Fizyki i multimedialnego podręcznika do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. W wolnej chwili zajmuje się hobbystycznie automatyką domową opartą na Raspberry Pi.

Tomasz Choduń
Doświadczony programista i architekt oprogramowania. Pracował dla kilku startupów (niektóre nawet odniosły sukces) oraz dla całkiem dużych organizacji. Uwielbia czysty, czytelny kod oraz porządnie zaprojektowane oprogramowanie.

Title image by https://dribbble.com/jakefleming