What we're about

​I Webstep hjelper ​vi ​våre ​kunde​r​ med å skape og forbedre digitale tjenester og produkter. Vi er brobyggeren mellom teknologi og forretning, finner muligheter og bidrar til å realisere dem. Vi forstår byggeklossene og kan ta deg med inn i nye teknologiske mulighetsrom – som IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering. Vi er Hands-On og har vært ute en vinternatt før. Det former identiteten vår.
Vi opplever at kunnskapsdeling bidrar til utvikling, kreativitet og innovasjon. I denne gruppen vil vi organisere arrangementer der våre seniorkonsulenter deler av sine erfaringer og kompetanse med kollegaer, kunder og andre som er interessert. Vi har mange historier å fortelle.

Past events (4)

Learn how to start doing AI on AWS with Webstep

Needs a location

Hva er trygt og lovlig i nettskyen?

Needs a location

Hvordan lykkes med gode brukeropplevelser

Needs a location

Photos (10)