Past Meetups (6)

What we're about

WordPress Split grupa je namijenjena svima koji imaju doticaja sa WordPress alatom ili ga planiraju početi koristiti. Cilj je povezati postojeću zajednicu korisnika WordPress-a, promicanje WordPress alata te educiranje korisnika kako koristiti WordPress alat.

Members (208)

Photos (18)