This Meetup is past

45 people went

Details

Tóm tắt nhiệm vụ:

Phi hành đoàn của bạn trên sao Hỏa đã mất liên lạc với Trái đất và kết quả là thiếu một số chức năng thiết yếu cho nhiệm vụ. Nhóm của bạn có một số điện thoại vệ tinh chạy Android, nhưng các máy tính bảng đang chạy Windows.

Phi hành đoàn của bạn vừa tìm thấy một bot lạ trên sao Hỏa hiểu được tiếng Anh, nhưng chúng ta cần khởi động nó để kết nối. Chúng ta cũng cần phải sử dụng một giao thức để tương tác với bot. Khi chúng ta cần một công cụ hoạt động trên tất cả các thiết bị của nhóm, chúng ta sẽ triển khai một bot và xây dựng một ứng dụng bằng Xamarin.

Yêu cầu:

Cài đặt sẵn Visual Studio & Xamarin, nếu là Mac thì cài sẵn Xamarin Studio/ Visual Studio for Mac

Giới thiệu:

Trong hướng dẫn Sứ mệnh sao Hỏa, chúng ta sẽ học cách xây dựng một ứng dụng Xamarin Forms:

1. Triển khai một bot và đường dây kết nối trực tiếp

2. Kết nối với một bot

3. Tạo ra một giao diện tương tác với bot

Nếu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, có một số thách thức để bạn hoàn thành và giành được một số giải thưởng.

1. Thử thách 1: Kiểm soát chất lượng

2. Thách thức 2: Xác định đối tượng