This Meetup is past

27 people went

Location image of event venue

Details

Identity as a Service (IDaaS)

In deze kennissessie gaan we in op het gebruik van Identity and Access management (IAM) functionaliteiten vanuit de cloud.
Conclusion Xforce collega Laurens Töning zal uitleggen wat IDaaS nu precies is, hoe het werkt en wat je ermee bereikt.

Laurens legt de begripppen Service Provider (SP) en Identity Provider (IdP) uit.
Aan de hand van een klantcase gaan we in op de technische werking en de toepasbaarheid van IDaaS.

Buzzwords: SAML, OAuth, SSO (single sign-on), MFA (multifactor authenticatie)

De kennissessie is gratis toegankelijk, maar meld je wel even aan, zodat we weten hoeveel eten er besteld moet worden.

Vanaf 17:30u: Inloop met hapje/drankje
18:00u: Lopend buffet
Aansluitend de kennissessie tot ongeveer 20:30u.