Past Meetup

Smidige prosjekter, kontrakter og statens standardavtaler

This Meetup is past

65 people went

Details

Etter vårt debattpanel om kontraktstandarden PS2000 en stund tilbake tar vi opp igjen tråden om kontrakter i smidige prosjekter. Feil type kontrakt kan få alvorlige konsekvenser for ethvert utviklingsprosjekt, og tradisjonelle, transaksjonsorienterte kontrakter krever stor grad av "up front" design. Dette rimer ikke med tankene rundt lean og smidig utvikling, og vi vil i denne Meetupen derfor se på hvordan en kontrakt istedenfor kan gjøres prosessorientert.

PS2000 benyttes i mange smidige prosjekter, men den er gjenstand for delte meninger. Derfor synes vi det er spesielt interessant å få inn en jurist som har jobbet med mulighetene til å gjøre statens standardavtaler (SSA) prosessorienterte. Advokat og partner i Bull & Co Andreas Wahl vil i denne Meetupen ta for seg statens standardavtale (SSA) og hvordan denne kan tilpasses et smidig prosjekt. Forskjeller på denne tilnærmingen og PS2000 vil også bli drøftet.

Andreas Wahl har lang fartstid med kontrakter i IT-bransjen. Han har bistått blant annet Politiet på dette området og som medlem av klagenemda for offentlige anskaffelser har han også sett mange alvorlige tvister fra innsiden. Videre er han involvert i Difi sitt arbeid med nye kontraktstandarder.

For ca ett år siden innledet selskapene Bull & Co, Belief og Iterate et samarbeid om lean-tankegangen i prosjekter, og hvordan dette forholder seg til kontrakter. Arbeidet har resultert i en rekke foredrag, møtegrupper og artikler om temaet. I denne Meetupen får vi juristens perspektiv på lean og smidig, vi får høre hvilke fordeler han mener kunden vil oppnå ved å bruke smidig tankegang, og hvordan dette kan sikres gjennom prosessorienterte kontrakter.