What we're about

Ar mhaith leat comhrá as Gaeilge? Would you like to practice your Irish? Mura bhfuil ach cúpla focal agat beidh spórt againn ar aon chor. Even if you've only got the 'cúpla focal' we'll have some fun anyway. Tá conaí ar go leor againn anseo i Londain agus ba cheart dhúinn bualadh le chéile lenár gcuid Gaeilge a chleachtadh. There are plenty of us living here in London and we should get together to practise our Irish. Ná bímis cúthail! Let's not be shy! Tá an Pholainnis, an Fhraincis is 'chuile shórt le cloisteáil i Londain, bíodh an Ghaeilge ina measc. Polish, French and all sorts are heard in London, let's add Irish to the mix.

Upcoming events (1)

Dráma as Gaeilge a léiriú anseo i Londain
Needs a date and time

Needs a location

Bhí mé ag caint le Eamonn ar an Aoine foai dráma a léiriú as Gaeilge anseo i Londain. Ba mhait liom é a dhéanamh riomh a bhogfaidh mé arais go hÉireann sa samhraidh. Ar dtús, caithfidh mé script a fháil. Má bhíonn eolas ag éinne, nó má bhíonn script críochnaithe nó á scríobh agats, cuir teachtaireach ormsa. B'fhearr liom script leis níos mó carachtair bainneanach, mar tá sé níos éasca aisteóirí bainneanach a fháil. Beidh fáilte roimh coiméide, ná ceolchluiche ná dráma, agus beidh obair le fáil le gach duine atá suim aici/aige. Bheadh foireann aisteóirí beag go maith, freisin.

Past events (257)

Ar an Drabhlás

The Coronet

Photos (38)

Find us also at