Next Meetup

Ar an Drabhlás
A bhuí le Deirdre, beidh 'bualadh-le-chéile' againn: - an Aoine dheireanach de gach mí - in The Auld Triangle, 52 St. Thomas's Road N4 2QW (tuairim is dhá chéad slat ó stáisiúin Finsbury Park) - mapa anseo: http://tinyurl.com/q8tsafx - beidh mise agus Dee ann thart ar 7.30 - Ceol traidisiúnta thart ar a 9.30 Meet-up in The Auld Triangle, near Finsbury Park station, on the last Friday of each month Beidh mé ann thart ar a seacht / I'll be there round about seven agus fanfaidh mé go dtí a naoi / and I'll stay until nine. Ní gá bheith ann ar an bpointe boise /There's no need to be very punctual Má bhíonn moill ort nó fadhb éigin agat / If you are delayed or have some problem cuir scairt orm / give me a call. Éamon [masked]) Grúpa beag neamhfhoirmiúil muide / we're a small, informal group agus seo seans dhuit / and this is a chance for you tús a dhéanamh ar an nGaeilge labhartha / to make a start on spoken Irish gan strus, gan bhrú / with no pressure and no stress.

Needs a location

What we're about

Ar mhaith leat comhrá as Gaeilge? Would you like to practice your Irish? Mura bhfuil ach cúpla focal agat beidh spórt againn ar aon chor. Even if you've only got the 'cúpla focal' we'll have some fun anyway. Tá conaí ar go leor againn anseo i Londain agus ba cheart dhúinn bualadh le chéile lenár gcuid Gaeilge a chleachtadh. There are plenty of us living here in London and we should get together to practise our Irish. Ná bímis cúthail! Let's not be shy! Tá an Pholainnis, an Fhraincis is 'chuile shórt le cloisteáil i Londain, bíodh an Ghaeilge ina measc. Polish, French and all sorts are heard in London, let's add Irish to the mix.

Members (705)

Photos (31)

Find us also at