Skip to content

Datamodellen - Metode for effektiv design

Photo of
Hosted By
Erlend N. and Pål H.
Datamodellen - Metode for effektiv design

Details

Datamodellen er hjerte til analyseløsningen. Det sentrale punket hvor data struktureres. Hvor fakta møter dimensjoner. Fundamentet for kalkulasjoner og visualiseringer. En dårlig datamodell vil vanskeliggjøre, om ikke umuliggjøre, implementasjon av ønsket visualisering. Målet vårt er å lage en enkel og elegant analyseløsning. Da må vi komme opp med den riktige datamodellen.

I denne meetup vil du lære en rask og effektiv metode for å designe en datamodell, med utgangspunkt i et dashboard. Vi skal sikre at datamodellen tilfredsstiller alle kravene til hver enkelt visualisering. Samtidig må vi jobbe raskt. Vi har ikke tid til unødvendig drodling. Arbeidet må kunne utføres i en workshop. Vi må rett på mål!

Dette er en oppfølging av tidligere meetup "Designforslag - beste praksis i dashboard design" og en del av en serie vi har valgt å kalle "prosjektreisen for analyseløsninger".

Se ellers http://www.bedreinnsikt.no/meetups.html for mer informasjon.

AGENDA

• Grunnprinsipper for dimensjonal modellering
• Metode for design av datamodell
• Deltagerne får prøve seg på designmetoden

Datamodellen vi kommer frem til vil være utgangspunktet for neste meetup i serien. Da skal vi se på strategier for innsamling av kildedata.

OM FOREDRAGSHOLDER
Pål Hellesnes er BI konsulent hos Amesto Firstpoint i Bergen. Her hjelper han kundene sine med deres utfordringer med analyse og rapportering. Han fasiliteter workshops innen målbilde, kartlegging av utfordringer, dashboard design, gode KPI-valg og GAP-analyse. Hans spisskompetanse er behovsanalyse, visualiseringer og design av datamodeller. Alltid med fokus på hva som skaper mest verdi for kunden. Pål er også en av ildsjelene i Den norske dataforeningen.

Bergen Data and Analytics Meetup
Bergen Data and Analytics Meetup
See more events
Thormøhlens Gate 53D · Bergen