The future of agile community in Bulgaria

This is a past event

4 people went

Location image of event venue

Details

Основна тема на дискусията: Бъдещето на гъвкавата общност в България.

Ако вие се интересувате и имате идеи и желание да участвате в развитието на общност около ВСЯКАКВИ гъвкави практики и методологии (Agile, Lean, Scrum, Kanban, Extreme Programming, ...) елате да поговорим и да видим как заедно можем повече. "Съединението прави силата" това не е клише :-).

Main topic of the discussion will be: The future of agile community in Bulgaria.

If you are interested and want to contribute to participate int the development of the community about ANY agile practices and methodology (Agile, Lean, Scrum, Kanban, Extreme Programming, Scaling Agile, etc ...) this is the right place for you.