Past Meetup

3D GIS med QGIS og Blender

This Meetup is past

5 people went

Location image of event venue

Details

See hovedside for event: https://www.meetup.com/MaptimeOSL/events/259264009/

Tiden er moden for en ny runde kart og fri programvare. Siden det er flere som har vist interesse for å kombinere 3D GIS og BIM (Building information modeling) med OpenSource, kan vi se på mulighetene til QGIS og Blender for å nå dette. For å ytterligere berike 3D-modeller kan vi se på laserdata og punktskyer med CloudCompare.

Datagrunnlaget vil være fra Kartverket sine nettsider med blant annet geonorge.no.

Her går vi sammen gjennom mulighetene i ovenstående løsning, og kan komme med innspill til hverandre. Installerer du de nevnte programmene (QGIS, Blender, CloudCompare) på forhånd får vi fult utbytte av kvelden. Ellers hjelper vi til med installasjon. Maptime-møtene skal skape rom for diskusjon av åpne, digitale kartografier, og er rettet mot både uerfarne og eksperter.

Så som alltid; nybegynnere er veldig velkomne. Ta med laptop!