Bitraf årsmøte 2019

Are you going?

18 people going

Share:
Location image of event venue

Details

Alle medlemmer i foreningen Bitraf (orgnr. [masked]) inviteres herved til årsmøte for 2019 – tirsdag 30. april, klokken 19.00

Sted: Bitraf’s lokaler i Pløensgate 4

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling

2. Årsberetning og informasjon om alt som er nytt

3. Regnskap og Balanse for 2018

4. Budsjett for 2019

5. Valg av styre

6. Eventuelt