budapest.rb november

budapest.rb
budapest.rb
Public group

Location visible to members

Details

Ismét csütörtökön lesz a meetup.

Várható program:

Kádár Tamás (ktamas.net (http://ktamas.net/)): Ruby IRC botok
Avagy a mIRC scriptnyelvén és az eggdropon túl. Az rbot mint Framework és a pluginek, avagy egy erősen moduláris IRC bot illetve az ahhoz való fejlesztés bemutatása, valamint kiderül hogy fér meg az Uno, Chuck Norris és az RI dokumentáció egymás mellett (és egyéb kalandozások).

Érdi Bálint ( http://bucionrails.com ): Aspect Oriented Programming Ruby-ban
Az Aspect Oriented Programming (AOP) modulárisabbá teszi a kódot azáltal, hogy az ún. cross cutting concern-öket, vagyis a több modulban jelentkező feladatokat kiemeli, és egy helyen kezelhetővé teszi. Így a kód szebbé, átláthatóbbá válik, csökken a "clutter". A Ruby, főleg metaprogramozási képességei miatt kiválóan alkalmas AOP megvalósítására, amit egy, az Aquarium keretrendszerben íródott példán keresztül szeretnék is bemutatni.

Hárdi János: (Findworks Hungary (http://www.liligo.com/)): Rails alkalmazás monitorozás
A tervezés - fejlesztés - élesítés (iteratív) lépései mellett fontos figyelembe venni a költséghatékony üzemeltetés szempontjait is. Az előadásban röviden bemutatok néhány eszközt, amelyekkel a webalkalmazások üzemeltetését monitorozni tudjuk - szigorúan a "right tool for the right job" elvét követve.

Hazalátogat hozzánk egy Google-nél dolgozó hazánkfia. Egy hosszabb előadást fog tartani, amiben két témát vesz elő.

Szabó Péter (pts (kukac) fazekas (pont) hu):
Ruby programozási gyakorlófeladatok automatikus kiértékelése
Az előadásban egy olyan oktatást segítő szoftver ruby-s kiértékelő
moduljának tervét és technikai megvalósítását mutatom be, amely az oktató
számára lehetővé teszi programozási gyakorlófeladatok kitűzését, webes
felületén a diákoktól fogadja a megoldási kísérleteket, ezeket a háttérben biztonságosan kiértékeli, és a diákot néhány másodpercen belül tájékoztatja az eredményről.
A BME matematikus hallgatói ebben a rendszerbe küldik be a C és Ruby
házi feladataikat. A kiértékelő modulnak biztonságosnak és gyorsnak kell
lennie, és meg kell akadályoznia a csalási kísérleteket.
Amire a regexp kevés ((többszintű) zárójeles kifejezések)
Programunknak néha olyan szintaxisú bemenetet kell értelmeznie, amelyre
nem illeszthető reguláris kifejezés. Tipikusan ilyen a többszintű,
zárójeles kifejezést tartalmazó bemenet, pl. XML, HTML, JavaScript-forrás,
JSON, a LaTeX kimenete (.aux), SQL WHERE-feltétel. Az előadásban
példákon keresztül bemutatom, hogyan lehet Rubyban egy ilyen szintaxishoz
helyes, tömör és hatékony értelmezőt (parser) írni. Kitérek továbbá
néhány trükkre, melyekkel a reguláris kifejezést használó értelmezőők
gyorsíthatók.

A program még változhat.

Az alkalmat a Virgo Systems (http://virgo.hu/) támogatja.