What we're about

dRofus brukergruppe i Skandinavia er for deg som er interessert i å møte andre dRofus-brukere for å utveksle erfaringer og diskutere hvordan å få bedre resultater. Møtene dreier seg om å dele ideer om alt fra hvordan man kan bruke programmet til hvordan man kan jobbe enda mer effektivt med BIM.

Vi har møter en gang i kvartalet. I tillegg til "fysiske" møter, kan det også bli noen rene web-møter.

Past events (3)

dRofus brukergruppemøte

Location visible to members

dRofus brukergruppemøte

Location visible to members

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (23)

This content is available only to members

Find us also at