Past Meetup

March meetup

This Meetup is past

11 people went

ABG Sundal Collier

Munkedamsveien 45e, 7. etg · Oslo

How to find us

Resepsjon i 7. etasje, spør etter Knut Aasen/IT.

Location image of event venue

Details

• What we'll do
Velkommen til nytt meetup i Oslo, denne gangen hos ABG Sundal Collier i Vika. Full agenda kommer etterhvert, men det vil være en oppdatering fra Embarcadero i tillegg til at Asbjørn Heid skal bygge videre på sin presentasjon fra sist. Vi byr på pizza og lett servering. Vel møtt!

• What to bring

• Important to know