Past Meetup

Delphi Community Möte

This Meetup is past

28 people went

Location visible to members

Details

16:30 Registrering

17:00 Välkommen
Nytt från Borland. Vad är händer med delningen av företaget?

17:15 Kryptografi [Henrick Hellström, StreamSec]
Kryptografi är svårare än det ser ut, eller, hur smarta idéer lätt leder till korkade misstag. Henrick Hellström är utvecklingsansvarig på StreamSec och arbetar även med kryptografisk konsultation till Delphi-utvecklare över hela världen.

18:00 Macka och mingel - Meet the team
Produktchefen för Interbase samt utvecklingsavdelningen för Delphi i Stockholm är på plats för att svara på dina frågor. Det kommer att finnas möjlighet att presentera sig och vad man jobbar med. Vi bjuder på en matig smörgås och det finns tid för lite nätverkande och småprat.

18:45 Webbprogrammering med ASP.NET och ECO [Holger Flick, Tyskland]
Holger Flick har examen i datorvetenskap från Universitet i Dortmund, Tyskland. Jämte hans arbete på Universitet har han ett stort intresse av Borland's ECO, vilket har hjälpt honom att utveckla klient och webb applikationer. Just nu arbetar han med en hemsida gjord med ECO och ASP.NET. Holger har talat på flera Borland event i Tyskland och kommer att vara coach på ECO Code Camp på EKON 10.

19:30-20:00 Ny minnershanterare i Delphi 2006. [Fredrik Haglund, Borland]
Varför den nya minneshanteraren i BDS 2006 kan fördubbla hastigheten på din Win32 applikation och andra tips.

Det blir en liten tävling för dem som vill och vinnaren kan gå hem med en iPod Nano eller digitalkamera.

See all Meetups from Användargruppen för Delphi i Stockholm