What we're about

О нама

Ми смо група људи са најразличитијим животним причама и са најразличитијим политичким идејама. Окупљају нас два заједничка погледа на свет и заједнички циљ. Свако ко дели следећа два погледа на свет и има исти циљ, може себе сматрати чланом наше групе - активним или пасивним, и добродошао је на нашим окупљањима и/или у нашим акцијама/пројектима.
Поглед на свет 1:
Сваки човек рођењем стиче неотуђиву слободу да мисли и говори слободно, да у складу са тим слободно одлучује о својој будућности, као и да се слободно удружује са другим људима.

Поглед на свет 2:
Ми чврсто верујемо да у сваком групном одлучивању мора важити принцип “један човек - један глас”. Овај основни принцип демократског устројства је уједно и највиши исказ егалитаријанства / братства међу људима унутар било које групе са добровољним чланством.

Наш заједнички циљ

Наш заједнички циљ је да кроз промоцију наша два заједничка погледа на свет и употребу широко распрострањене технологије помогнемо организацију и одлучивање у групама свих величина, и да тиме истински повећамо кохезију, транспарентност организације тих група и њихову ефикасност.

Како?

У најкраћем: кроз различите пројекте. Наш први пројекат је израда софтверског алата који ће члановима групе омогућити информисање, сигурно изјашњавање у групном одлучивању као и приказ истинских резултата изјашњавања свим члановима групе. Технологије које ћемо користити у пројектима ће увек бити свима доступне за коришћење и анализу (напр. слободни софтвер) или их нећемо користити.

Свет се мења мисао по мисао - не заостајте.

Upcoming events

No upcoming events