What we're about

הEclub הוא מועדון היזמות של בוגרי האוניברסיטה העברית, הנפגשים פעם בחודש בגוגל קמפוס בתל אביב. האיקלאב מנוהל על ידי אמיר חדש ורות פולצ'ק. האיקלאב הוקם על ידי רות פולצ'ק ופרופ' הארי יוקלה ב2008, יחד עם מרכז אספר ליזמות באוניברסיטה העברית.

Past events (7)