What we're about

Målet med gruppen embedded.BGO er å samle et felles fagmiljø for embedded elektronikk i Bergensregionen.

I en tid hvor Norge sliter og mange ingeniører går arbeidsledig, er det viktig å samle kunnskapen og å kunne lære av hverandre. Håpet er at både utviklerne med lang fartstid, utviklerne rett ut fra skolebenken og hobbyentusiastene vil kunne bidra og dra nytte av gruppen.

Gruppen er i sin spede begynnelse nå per juni 2016. Så veien blir nok litt til etter hvert som vi går.

Past events (11)

AMS-måler og hjemmeautomasjon

Marineholmen Makerspace

Presentation of SAIV A/S and hydrological sensor technology

Marineholmen Makerspace

Lynkurs i LTspice

Marineholmen Makerspace

Embedded processors in FPGAs

Marineholmen Makerspace

Photos (39)