Past Meetup

Govorna komunikacija čovek-mašina pomoću veštačkih neuronskih mreža

This Meetup is past

120 people went

Location image of event venue

What we'll do

Drugo predavanje AI&ML zajednice Srbije posvećeno je sintezi govora na osnovu teksta pomoću veštačkih neuronskih mreža kao jednog od najpopularnijih sistema mašinskog učenja. Predavanje će održati deo tima sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu koji se bavi govornim tehnologijama već duži niz godina.

Poslednjih godina ogromnom brzinom se razvijaju pametni uređaji – telefoni, kuće, automobili... Bilo bi vrlo korisno kada bismo sa njima mogli i da razgovaramo, a za to je potrebno razviti govorne tehnologije koje će ih naučiti da nas razumeju, ali i da govore. Međutim, da bi ta komunikacija bila prijatna, nije dovoljno da sintetizovani govor bude samo razumljiv, već treba da bude i izražajan, ponekad čak i obojen određenom emocijom, a bilo bi dobro i kada bi različiti uređaji imali različite glasove.

Ovakvi izazovi su donedavno predstavljali nepremostiv tehnološki problem, ali skorašnji razvoj algoritama, kao i softvera i hardvera za neuronske mreže omogućio je ne samo visok kvalitet sinteze, već i fleksibilnost potrebnu za promenu glasa i njegovog karaktera.

O razvoju govornih tehnologija i primeni neuronskih mreža u ovoj oblasti, pričaće nam profesori Vlado Delić, Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, kao i asistent Tijana Delić. Imaćemo priliku da čujemo kako mašina govori srpski i engleski, te kako menja glas i raspoloženje.

Biografije predavača možete naći na sajtu http://www.telekom.ftn.uns.ac.rs/profesori.html kao i na njihovim linkedin stranicama.

Predavanje će biti održano na srpskom jeziku, a podržano je od strane ICT Hub Playground-a.