Hvordan arbeide med mission-orientert innovasjon

Innovation@altinn
Innovation@altinn
Public group

Online event

Link visible for attendees

What we'll do

Innovasjon har ikke bare en hyppighet, men også en retning: Det 21nde århundre blir stadig mer definert av behovet for å svare på viktige sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer. «Grand challenges” som de noen ganger blir kalt, inkluderer miljø-trusler som f.eks. bekymringer rundt klimaendringer, demografi og helse & velvære, samt utfordringen med å få til en bærekraftig og inkluderende vekst. Disse utfordringene er komplekse, systemiske, sammensatte og haster; noe som krever innsikt fra mange perspektiv. Fattigdom kan f.eks. ikke bli løst uten å se på koblingene opp mot ernæring, helse, infrastruktur og utdannelse så vel som omfordelingspolitikk.

Mariana Mazzucato’s arbeid rundt mission-orientert politikk dannet et nytt rammeverk for å håndtere disse samfunnsmessige utfordringer. Rammeverket støtter en mer utforskende og inkluderende tilnærming hvor man jobber på tvers av innovasjonskjeden – og sammen med aktører i økosystemet fra både privat-, offentlig- og frivillig sektor. Dette krever også nedenifra-opp eksperimentering og læring, slik at innovasjonsprosessen i seg selv får næring gjennom sløyfen av tilbakemeldinger og serendipitet.

Dette webinaret setter søkelys på hvordan man jobber med mission-orientert innovasjon. Bli med oss og få innsikt i hvordan Norges Digitaliseringsdirektorat og Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova utforsker en mission-orientert måte å arbeide på.

Agenda:
12:00 – 12:03 Velkommen og introduksjon av talerne (Dirk Lammering)
12:03 – 12:20 Hvordan Digitaliseringsdirektoratet støtter mission-orienterte aktiviteter gjennom StimuLab og satsningen på livshendelser (Ellen Strålberg)
12:20 – 12:50 Hvordan arbeider Vinnova med mission-orientert innovasjon (Dan Hill)
12:50 – 13:00 Q&A / Diskusjon – Wrap up (Petra Nilsson-Andersen)

Hvordan delta på webinaret:
Webinaret vil bli holdt via Teams møte. For å delta, ber vi deg om å klikke på lenken i høyre margen. Alternativt kan du sende en e-post til: [masked]  - for å få tilsendt egen invitasjon til Teams møtet med påloggingsinformasjonen.

Deltager avgift:
Gratis webinar

Talere:
Bio-Dan Hill: Dan er direktør for strategisk design hos Vinnova, den svenske regjeringens innovasjonsmyndighet. Han er designer og urbanist og Dan har tidligere hatt lederroller i flere innovative og innflytelsesrike prosjekter og organisasjoner. Dan har bodd og arbeidet i UK, Australia, Finland, Italia og Sverige.

Bio-Ellen Strålberg: Ellen is Fagdirektør hos Digitaliseringsdirektoratet, hvor hun jobber med digital transformasjon av offentlig forvaltning og har et særskilt ansvar for StimuLab. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor i skjæringsfeltet politikk, strategi og digitalisering.

Arrangør:
Petra Nilsson-Andersen & Dirk Lammering – jobber som Senior Rådgivere i seksjonen Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet og driver innovasjonsnettverket innovation@altinn.

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi kommer til å ta opp webinaret på video.

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2017/sep/mission-oriented-innovation-policy-challenges-and-opportunities