Digital Assistent- Faglig workshop 3 - Tema: Semantikk

Innovation@altinn
Innovation@altinn
Public group

Online event

This event has passed

What we'll do

Velkommen til faglig workshop rundt hvordan vi skal få til Digitale Assistent(er) på et semantisk plan.

Vi skal i denne sesjonen få innspill på hvordan vi skal få til Digitale Assistenter- hva er mulighetene og hva er utfordringene for å få til denne funksjonaliteten semantisk.

Vi har laget noen konkrete forslag på hva en Digital Assistent kan være og dette vil skape grunnlaget for diskusjonene, men vi ønsker at det kommer relevante innspill også utenfor de konkrete forslagene.

Et sentralt spørsmål vi ønsker å drøfte i denne workshopen vil være:
- Hvordan sikre at vi har et klart språk som treffer innbygger, begrepssamordning på tvers av domener og felles begrepskatalog?

Agenda:
- Introduksjon av Digital assistent konsepter og Innsiktrapport
- Gruppediskusjon
- Presentasjon fra gruppene
- Diskusjon

Lenke til Teams møtet blir synlig i høyre margen etter at du har meldt deg på dette arrangementet.

Mvh Innovasjonsteamet innovation@altinn i Digitaliseringsdirektoratet
Geir Kristian Hansen - KS
Petra Nilsson-Andersen - Digdir
Leo Sande Gasnier - Digdir
Dirk Lammering - Digdir
Christin Staubo – Digdir

Via følgende link kan du se innsiktsarbeidet som er gjort i forkant av denne workshopserien: https://www.dropbox.com/sh/jqovosuf958tl4a/AAASXJlPyaRsJr3yI9Lccn1fa?dl=0