TDD i verkligheten

This is a past event

89 people went

Location image of event venue

What we'll do

Konceptet med testdriven utveckling (TDD, Test Driven Development) introducerades av Kent Beck i slutet av 90-talet. Det är mer än 15 år sedan, men TDD är ändå inte så utbrett. De flesta utvecklare håller med om att TDD är något bra och något som de borde göra, men få gör det faktiskt själva.

Att göra TDD i en guide eller enklare övning är en sak, men när man kommer till en verklig koduppgift är det mycket svårare att använda TDD. Riktiga uppgifter i riktiga applikationer ger en nivå av komplexitet som gör det svårt att använda TDD, eller komma på hur man börjar. Men det är möjligt och det bevisas av existerande projekt som har blivit utvecklade med TDD.

Det här är en session som använder TDD för att implementera funktioner i ett par olika open source-projekt. Fördelarna med TDD visas liksom vissa nackdelar och hur man undviker dem.

Anders Abel
Anders Abel is an independent senior .NET developer in Stockholm. He has been programming since he was 9 and still thinks it’s tremendously fun. With experiences ranging from assembly and C on embedded systems for machine control to authentication solutions in web applications in modern .NET Anders is a relentless learner that always takes the chance to get to know more. He regularly shares his knowledge as a speaker, at Stack Overflow, on his blog Passion for Coding, is an active Open Source Maintainer and a Microsoft MVP.

Agenda
17:30 - Dörrarna öppnas, enkel mat och mingel
18:15 - TDD i verkligheten
19:15 - Frågestund, avslutande mingel