Machine Learning with Andrew Ng

This is a past event

17 people went

What we'll do

• What we'll do
Welcome to our self study Machine Learning group! We are going to follow the 11 week course taught by prof. Andrew Ng, available at https://www.coursera.org/learn/machine-learning.

If you are a fearless self-development freak, ready to embark on a colorful journey through the world of mathematics, algorithms and programming, join us! Learn the fundamental building blocks towards a career in Data Science.

COURSE SCOPE
We will study the most important Machine Learning algorithms including logistic regression, k-means, SVM (support vector machines) and neural networks. We will learn the best practices of regularisation, dimensionality reduction and anomaly detection. Finally, we will confront our freshly acquired knowledge with two machine learning applications: recommender systems and photo OCR.

MEETUP FORMAT
The Machine Learning course is 11 weeks long. We will go through each week's videos and exercises - assume 6 hours of study per week, on average. Then, once a week we will meet to discuss the material, share our thoughts, clear any doubts, and support one another in the journey to greatness. :wink:

PREREQUISITES
- Basic linear algebra (matrix manipulation) and calculus (derivatives, integrals) is nice to have but not required. We will learn just enough mathematics to understand the underlying Machine Learning algorithms.
- Basic programming skills are welcome but not required. We will use Matlab and Octave throughout the course but if you have never used these languages before, fear not! They are easy to grasp. An open mind and inner drive are more important.
- By far the most important prerequisites are motivation and determination. The course is long and challenging, but remember: "there are no shortcuts to any place worth going". ---------------------------------------

Zapraszamy na 11-tygodniowy intensywny kurs z podstaw Machine Learning według kultowego programu prof. Andrew Ng, dostępnego na Courserze: https://www.coursera.org/learn/machine-learning. Kurs jest skierowany do nieustraszonych pasjonatów samodoskonalenia, gotowych na krucjatę poprzez meandry matematyki, algorytmów i programowania. Dołącz do nas i rozsmakuj się w uczeniu maszynowym - najważniejszej umiejętności zawodu przyszłości: Data Scientist.

ZAKRES KURSU
W ramach kursu zgłębimy najważniejsze algorytmy uczenia maszynowego, w tym regresję logistyczną, k-means, SVM (support vector machines) i sieci neuronowe. Nauczymy się poprawnie stosować regularyzację, redukcję wymiarów i wykrywanie anomalii. Zdobytą wiedzę skonfrontujemy z dwoma przykładowymi zastosowaniami machine learning; systemami rekomendującymi i rozpoznawaniem tekstu (OCR).

FORMAT SPOTKAŃ
Kurs Machine Learning jest przewidziany na 11 tygodni. Materiał z danego tygodnia (filmiki i ćwiczenia na Courserze) przerabiamy we własnym zakresie; trzeba sobie na to zarezerwować ok 6 godzin w tygodniu. Następnie na cotygodniowych spotkaniach omawiamy wszelkie niejasności i wspieramy się w drodze ku świetności.

• What to bring

• Important to know