nForum Q4 -- .Net Identity Server, Memstate, Code as crime scene

This is a past event

68 people went

What we'll do

17:00 Mingel och lättare tilltugg (tillsammans med Javaforum)

17:30 Välkommen

17:35 Inloggning och behörighet i ASP.NET Core 2.0 – Anders Abel

En modern web-applikation är inte längre den html-genererade-på-server-lösning som vi är vana. Numera finns det klientsides Javascript, som anropar REST-API:er. Ibland blandas det med mer klassiskt servergenererat innehåll. Allt det här packas ihop och upplevs av användaren som en applikation. Och allt det här behöver säkras upp korrekt. Och självklart förväntar sig användarna att kunna använda existerande konton från sociala nätverk eller den organisation man jobbar i (inte ett till lösenord tack!)

ASP.NET Core skapades för att hantera det här. Och med 2.0-releasen kom en kraftigt förbättrad inloggningsmodell. Kombinerat med kraftfulla verktyg för behörighetskontroll så finns alla byggstenar till hands.
dentityServer4 kan erbjuda sammanhängande arbetsflöde för att hantera
inloggning centralt. Den kan sen koppla till sociala och företags-konton
ppströms via olika protokoll. Det är användbart både för att koppla ihop olika applikationer, men även för att få olika delar av en applikation såsom server-genererade sidor, REST-API och Javascript-frontend att hänga ihop.
Det här föredrag börjar med en kort introduktion av principerna och går sen in på praktiskt kodande med att koppla upp en webb-lösning (server-side-sidor, REST-API och JS-klient) mot IdentityServer4.

18:30 Paus

18:45 Code as a crime scen – Martin Bäumer, Squeed

Att mäta och bedöma kodkvalitet kan vara rätt matematiskt, teoretiskt och komplext, och i värsta fall även värdelöst (om man t.ex. mäter fel saker). Eller så tänker man “simple is the new beautiful” och försöker förstå en kodbas med lite enklare verktyg och mätetal.
Martin kommer att prata om en approach som kan ge nya insikter och svar på ex. följande frågor:
* Vilka delar av kodbasen kan orsaka mer problem än andra?
* Vilka delar av kodbasen behöver ev lite mer "kärlek"?
* Hur går det för oss i teamet med kodkvalitet?
* Hur påverkar organisationen kodbasen? mm

19:30 Lessons learned building OrigoDB and Memstate – Robert Friberg, Company

Robert started experimenting with data in-memory in the mid 90s. Fast forward and today Robert is lead architect and developer on Memstate, an event-sourced, ACID-transactional in-memory application platform. Memstate is a complete rewrite of OrigoDB targeting .NET Standard. Conceptually, they are the same but with entirely different internals.

In this presentation you will learn about the underlying pattern, the OrigoDB implementation and it's shortcomings, what you learned and the resulting implementation of Memstate. You will touch on topics such as async/await, group commit, event storage, nuget versioning, consensus in distributed systems, message ordering, throughput and latency.

~20.15 Mingel

Efteråt är det mingel med öl och datasnack för de som vill på The Bishop Arms, Järntorget 6.