What we're about

ללמוד מניסיונם של אחרים -

מוגדר כתהליך בו אנחנו משווים את שיטות העבודה שלנו למול עשייה של אחרים. התהליך מאפשר לנו להתגבר על סכמות חשיבה הטבועות בנו, על פיהן אנו עושים דברים משום ש"כך נהוג" , "כך עשינו תמיד" ועוד.

מקצוענים באנרגיה יאפשרו לנו לדלג על שלב המצאת הגלגל מחדש, נוכל ללמוד מניסיונם של אחרים ולשתף בידע

. Networking עם אנשים הקרובים לנו.

מקצוענים באנרגיה מיועדת לממוני אנרגיה ולמנהלים העוסקים בניהול משאבי אנרגיה בארגון

. במסגרת מפגשים , ביקור במפעלים ומשלחות לתערוכות בארץ ובעולם

נקדם יחד את ההתחדשות הנדרשת בתחום ההתייעלות האנרגטית

התייעלות אנרגטית מהווה מקצוע חדש ודינאמי מאוד. כל שנה יש חידושים בארץ ובעולם

מטרת מפגשים היא לשפר את הידע של בעלי המקצוע על ידי סיורים משותפים, התמודדות משותפת עם החסמים וההזדמנויות בשוק האנרגיה בכלל ובתחום ההתייעלות האנרגטית בפרט.

כחלק מהפעילות בארץ - ברור לנו שכולם עסוקים מידי כדי להגיע למפגשים חודשיים בצד השני של המדינה ולכן בשלב זה יתקיימו המפגשים בסמוך לימי עיון , תערוכות וסמינרים בארץ ובנוסף נשתדל להפיק משלחות לתערוכות מסוימות בעולם. בשלב זה מוזמנים להצטרף מהנדים בתחום החשמל , מכונות ואנרגיה וכמו כן מנהלי משאבי האנרגיה בארגון. ממוני אנרגיה שמעוניינים להוביל תהליך התייעלות בארגון יכולים למצוא במפגשים אלו את כל מה שנדרש כדי להתניע תהליכי התייעלות על בסיס הציוד הקיים וללמוד צורה מהותית מינסיונם של אחרים

Upcoming events (2)

סיום קורס יזמות חברתית

Zalman Shazar St 44

סיום חגיגי מאוד לקורס יזמות חברתית - מוזמנים להגיע

קורס ממונה אנרגיה למהנדסים - לימודי ערב

קורס ממונה אנרגיה למהנדסים בלימודי ערב מאפשר למשתתפים להרחיב אופקים במקביל לעבודה ולהתחיל לפעול בתחום מעניין ומרתק של ייעול השימוש באנרגיה הקורס הינו היחיד בארץ המתבצע בשעות הערב ועוסק בניהול משאבי האנרגיה תוך התייחסות לשינויי האקלים הצפויים בשנים הקרובות

Photos (262)