Organizer

Currently no organizer

Share:

Past Meetups (19)

What we're about

Få diskutert virksomhetssøk på tvers av fagfelt og bedrifter!

Vi definerer Enterprise Search, eller virksomhetssøk, som praksisen å hente informasjon fra bestemte kilder, for så å gjøre den søkbar for bestemte målgrupper.

Vi er opptatt av å se på søkeløsningen som helhet, alt fra utviklingsprosessen og brukeropplevelsen til utviklingen og teknologien.

Løsningene vi lager presenter raskt treff fra et stor mengde informasjon, rangert etter en relevans som er tilpasset målgruppene. Det er ofte snakk om utstrakt bruk av strukturert informasjon fra kildene, gjerne i form av fasetter. Informasjonen hentes direkte fra mange ulike kilder, som for eksempel publiseringsløsninger, databaser og CRM-systemer. Den blir ikke hentet via et web-crawl, selv om dette kan forekomme som et tillegg i enkelte løsninger.

Vel møtt!

Members (443)

Organizer

Currently no organizer

Photos (54)