Canceled Meetup

Presentasjon av søkeløsninger

Location image of event venue

Details

Hei, planen er å se på enterprise search-løsninger vi har laget for å kunne lære litt av dette.

Er det noen som er interessert i å snakke om "sin" løsning?

Jeg skal presentere det vi har laget for Statnett. Løsningen henter informasjon via en semantisk datastruktur, og har et litt anderledes og dynamisk brukergrensesnitt. Vi lanserer i disse dager, og jeg vil også si noe om hvilke planer vi har videre.