Lo que hacemos

Grup local d'usuaris de AWS per Girona.

En cada reunió, parlarem de les notícies sobre nous serveis, escenaris d'ús i respostes a aws.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupo local de usuarios de AWS en Girona

En cada meetup, discutiremos las noticias sobre aws, nuevos servicios , escenarios de uso y responderemos a sus preguntas sobre aws.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This is the Amazon Web Services user group for in Girona.

In every meetup we will be discussing the news on aws, new aws services, usage scenarios and answer your questions on aws.

In every meetup we will be discussing the news on aws, new aws services, usage scenarios and answer your questions on aws.

Eventos anteriores (1)

AWS User Group Girona First Meetup

Hotel Nord 1901****s