Meetups anteriores

Lo que hacemos

Si tens entre 32 i 45 anys, ets una persona activa, t’agrada fer activitats, vols ampliar el teu cercle d’amistats o fins i tot trobar alguna cosa més, aquest és el teu meet up! Estem pensant en les següents events:
Activitats culturals: exposicions, teatre...
Senderisme, Esquí...
Jams de swing
Intercanvi anglès-català
Sopars i sortir de marxa

T’apuntes?

If you are
between 32 and 45, you are an active person, you like doing activities, want to
expand your circle of friends or even find something else, this is your meet
up!

We are thinking about the following events:

Culturalactivities: exhibitions, theater ...

Hiking,Skiing ...

Lindy Hop

English-Catalan exchange

Dinners and go out

Do you sign
up?

Miembros