Meetups anteriores

Lo que hacemos

Hey! Welcome! This group (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/About_this_Meetup/) is created for everyone who would like to climb and enjoy nature! The only requirement (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Rules_of_group_members/) is the level: V+ , 6 and to have own equipment ; ). It is not a group of initiation into rock climbing, It is for people who already had climbed on rock before. See you at the rock! [For more info, click on the links]
Calmoudulina

Iep! Benvinguts! Aquest grup (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Sobre_el_grup/) s'ha creat per a qualsevol persona que li agradaria escalar i disfrutar de la natura! L'únic requeriment (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Normativa_dels_membres_del_grup/) és el nivell: V+, 6 i disposar de material propi ;). No és un grup d'iniciació a l'escalada en roca, està enfocat per a gent que ja hagi escalat altres cops. Ens veiem a la roca! [Per a més informació, cliqueu en els links]
Calmoudulina

Eiii! Bienvenidos! Este grupo (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Sobre_el_grupo/) ha sido creado para cualquiera que le gustaría escalar y disfrutar de la naturaleza! El único requisito (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Normativa_de_los_miembros_del_grupo/) es el nivel: V+, 6 y disponer de material propio ;). No es un grupo de iniciación a la escalada en roca, está enfocado para gente que ya haya escalado en roca otras veces. Nos vemos en la roca! [Para más información, clicar en los links]
Calmoudulina

Miembros

Este contenido solo está disponible para miembros

Conversaciones (0)

Este contenido solo está disponible para miembros