Lo que hacemos

Hey! Welcome! This group (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/About_this_Meetup/) is created for everyone who would like to climb and enjoy nature! The only requirement (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Rules_of_group_members/) is the level: V+ , 6 and to have own equipment ; ). It is not a group of initiation into rock climbing, It is for people who already had climbed on rock before. See you at the rock! [For more info, click on the links]
Calmoudulina

Iep! Benvinguts! Aquest grup (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Sobre_el_grup/) s'ha creat per a qualsevol persona que li agradaria escalar i disfrutar de la natura! L'únic requeriment (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Normativa_dels_membres_del_grup/) és el nivell: V+, 6 i disposar de material propi ;). No és un grup d'iniciació a l'escalada en roca, està enfocat per a gent que ja hagi escalat altres cops. Ens veiem a la roca! [Per a més informació, cliqueu en els links]
Calmoudulina

Eiii! Bienvenidos! Este grupo (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Sobre_el_grupo/) ha sido creado para cualquiera que le gustaría escalar y disfrutar de la naturaleza! El único requisito (http://www.meetup.com/Barcelona-Healthy-Rock-Climbing-Meetup/pages/Normativa_de_los_miembros_del_grupo/) es el nivel: V+, 6 y disponer de material propio ;). No es un grupo de iniciación a la escalada en roca, está enfocado para gente que ya haya escalado en roca otras veces. Nos vemos en la roca! [Para más información, clicar en los links]
Calmoudulina

Eventos anteriores (74)

Domingo: Escalada a Subirats!! Sunday!!

Ubicación visible para los miembros

Escalada Vinya Nova

Ubicación visible para los miembros

Escalada Montserrat

Ubicación visible para los miembros

Montserrat Climbing Season!

Ubicación visible para los miembros

Conversaciones (0)

Este contenido solo está disponible para miembros

Miembros

Este contenido solo está disponible para miembros