Próximo Meetup

Taller gratuït de transformació social: de la dominació a l'alliberament
Tens ganes de contribuir a un canvi social? En aquests tallers oferim una xerrada revisant un període històric concret per després debatre i posar en comú alternatives reals organitzatives tot revisant la nostra història. Sessió 22/11: Capitalisme 1945 - actualitat Pots venir a les sessions que vulguis, no cal formació prèvia. El projecte de Living Commonly gira entorn dels valors i l'ètica, per construir aquí i ara, en l'entorn de Barcelona, una comunitat de suport mutu, basada en el regal i la sostenibilitat. Ens hem proposat crear una comunitat per poder canviar la nostra manera de relacionar-nos i, a la llarga la nostra societat. Si sents que vols participar en generar un canvi a les nostres vides vine a conèixer el projecte i posem en comú les coses que podem fer juntes. Pots consultar el material de suport i les fonts utilitzades al nostre web: http://livingcommonly.org/#tallers

Buenas Migas

Plaça del Bonsuccés, 6 Bajo, 08001 Barcelona · Barcelona

Lo que hacemos

(En Català més avall) Living Commonly (http://livingcommonly.org)is an organization to help transform the society into a new one based on values such as love, peace, selflessness, community, ecology, desire, passion ... rather than the current values of individualism, selfishness, violence, war and plundering.

Our strategy consists in getting together those of us who are like minded, building trust relationships, and progressively sharing resources and building mutual suport schemes. In this way we'll prove that a gift-based economy is much more rewarding and efficient than a competitive one, which will make more people attracted to the change.

We do the following activities:

1) study groups / workshops to build a shared understanding of patterns of oppression, historical and present, as well as tools for liberation

2) Visiting similar projects near Barcelona to get inspired on how to build a community based on a gift economy

3) Fun, healty and bonding activities: hiking, playing games, music jams, yoga, meditation, ...

4) Funding through social entrepreneurship: we transform each of our needs from a potential expense to a source of income by creating a company that provides such goods or services for free to the community. For example we'll solve our housing needs creating an Ethical Real State company which trades apartments in the market and invests the benefits in housing for the community. Another example: we'll solve our nutrition needs with a healthy catering and restaurants company which will sell meals to events and give it for free to the members of the community. And so on for each of the needs of the community.

5) Other funding activities: securing grants, membership fees, philanthropy, etc.

Join now and be an agent of change! :)

CREEM AQUI I ARA UN MÓN AMB ELS VALORS QUE VOLEM

Living Commonly (http://livingcommonly.org) és una organització per ajudar a transformar la societat en una de nova basada en valors com amor, pau, altruisme, comunitat, ecologia, desig, passió … en lloc dels valors actuals d’individualisme, egoisme, violència, guerra i pillatge.

Organitzem les següents activitats:

1) grups d'estudi / tallers per a construir un coneixement compartit sobre patrons d'opressió, històrics i actuals, així com eines per a l'alliberament.

2) Visites a projectes similars propers a Barcelona per a inspirar-nos en com construir una comunitat basada en una economia del regal.

3) Activitats divertides, saludables, i enfortidores de vincles: excursions, jocs, jams musicals, ioga, meditació,...

4) Finançament a través de l'emprenedoria social: transformem cada una de les nostres necessitats de una despesa potencial a una font de finançament creant una empresa que proveeix tals bens o serveis gratis a la comunitat. Per exemple, solucionarem les nostres necessitats d'habitatge amb una Immobiliària Ética que comercialitza apartaments al mercat i inverteix els beneficis en habitatge per la comunitat. Un altre exemple: solucionarem les nostres necessitats de nutrició amb una empresa de catering i restauració saludable que ven àpats a diferents esdeveniments, i els dona gratis als membres de la comunitat. I el mateix per a la resta de necessitats de la comunitat.

5) Altres activitats de finançament: aconseguir subvencions, quotes de socis, filantropia, etc.

Uneix-te al grup ara i sigues un agent del canvi! :)

Miembros