TARRACO IMPERIAL. Culture and Beaches...(Costa Daurada)

Detalles

CAST ( + abajo)
ENGL ( below)
CAT
Tarraco va ser una Roma en petit...la vaig viure com a resident i la vaig estudiar com arqueòleg. Una ciutat declarada patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Te i va tenir alló que poques ciutats tenen, l' emperador August ja ho va percebre al residir els anys 26-25 AC. Capital de la Hispania Citerior, ens endinsarem pels seus carrers i monuments de més de 2.000 anys d' història que dugueren aquesta ciutat a perdurar romanitzada 800 anys, 300 anys abandonada i recuperada per la cristiandat per Ramon Berenguer III al 1.116...descobrirem part dels seus secrets i després recorrerem les seves costes i platges durant 12 km i 103 m de desnivell per refrescar-nos...l'anada i tornada serà amb tren des de Bcn a Tarragona i d'Altafulla a Barcelona...

ESTACIÓ DE SANTS A LES 8:00 DAVANT TENDA DEL BARÇA.

La sortida inclou organització per guia de muntanya experimentat, especialista en senderisme i orientació. Historiador i arqueòleg.
17 € per l' excursió/guiatge.

Cal tenir pressent:
Porta calçat i roba de muntanya/bany adequada, menjar i per beure .
NOTA IMPORTANT: Estar en llista NO garanteix plaça fins que rebis missatge privat confirmant la teva plaça.
Cancel.lacions dins 24 hores abans de l'esdeveniment són considerades No-Show.
L'organització es reserva el dret de rutes alternatives / cancel.lació per motius climàtics.
CAST
Tarraco fue una Roma en pequeño ... la viví como residente y la estudié como arqueólogo. Una ciudad declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tiene y tuvo aquello que pocas ciudades tienen, el emperador Augusto ya lo percibió al residir los años 26-25 AC. Capital de la Hispania Citerior, nos adentraremos por sus calles y monumentos de más de 2.000 años de historia que llevaron esta ciudad a perdurar romanizada 800 años, 300 años abandonada y recuperada por la cristiandad por Ramon Berenguer III en 1.116 ... descubriremos parte de sus secretos y luego recorreremos sus costas y playas durante 12 km y 103 m de desnivel para refrescarnos ... la ida y vuelta será en tren desde Bcn a Tarragona y de Altafulla a Barcelona ...

ESTACIÓN DE SANTS A LAS 08:00 DELANTE TIENDA DEL BARÇA.

La salida incluye organización por guía de montaña experimentado, especialista en senderismo y orientación. Historiador y arqueólogo.
17 € por la excursión / guía.

Hay que tener presente:
Lleva calzado y ropa de montaña / baño adecuada, comer y para beber.
NOTA IMPORTANTE: Estar en lista NO garantiza plaza hasta que recibas mensaje privado confirmando tu plaza.
Cancelaciones dentro 24 horas antes del evento son consideradas No-Show. Dos no show no podrás volver a venir con nosotros.
La organización se reserva el derecho de rutas alternativas / cancelación por motivos climáticos.
ENG
Tarraco was a Rome in small ... I lived as a resident and I studied as an archaeologist. A city declared a World Heritage Site by Unesco. It has and had what few cities have, the Emperor Augustus already perceived it to reside in the years 26-25 BC. Capital of the Hispania Citerior, we will enter through its streets and monuments of more than 2,000 years of history that led this city to last Romanized 800 years, 300 years abandoned and recovered by Christianity by Ramon Berenguer III in 1116 ... we will discover part of its secrets and then we will visit its coasts and beaches for 12 km and 103 m of altitude to refresh ... the round trip will be by train from Bcn to Tarragona and Altafulla to Barcelona ...

SANTS STATION AT 08:00 IN FRONT OF BARÇA STORE.

The departure includes organization by experienced mountain guide, specialist in hiking and orientation. Historian and archaeologist.
€ 17 for the tour / guide . You have to keep in mind:
Wear shoes and mountain clothes / proper bath, eat and drink.
IMPORTANT NOTE: Being on the list does NOT guarantee a place until you receive a private message confirming your place.
Cancellations within 24 hours before the event are considered No-Show.