Meetup passé

Introduksjon til web load-testing med Gatling!

Ce Meetup est passé

16 y sont allés

SKAGEN Fondene / Torgterrassen

Skagen 3 · Stavanger

Comment nous trouver

Gå inn på "baksiden" av Torgterrassen (ved kirken), i 3. etasje ved bakeren. Hvis du står i gangen og ser inn dørene til bakeren, så vil du ha ei dør bak deg. Gå inn denne, opp i 6. etasje, og ring på. Eller ring: 930 54 050 / 454 42 095

Image du lieu de l'événement

Détails

Vi har fått Markus Krüger (https://www.linkedin.com/in/markuskruger) fra Telenor Digital (http://telenordigital.com/) til å komme til javaBin Stavanger for å fortelle oss om Gatling (http://gatling.io/) - et HTTP-orientert rammeverk for å load-teste typisk web-applikasjoner, både "vanlige" websider, og REST og SOAP baserte løsninger.

Merk at verktøyet egner seg like bra for f.eks. Microsoft-folket - selve funksjonaliteten er ikke Java-spesifikk! Du kan selvsagt stress-teste alle typer websider selv om de er skrevet i Microsoft .NET, ASP, MVC, PHP, node eller Java - eller hva som helst annet som server HTTP.

Mange systemer sliter med ytelsesproblemer, men gode lasttester kan hjelpe deg med å finne og fikse dem før du setter løsningen i drift. Dette foredraget gir en praktisk gjennomgang av ytelsestesting, og demonstrerer hvordan du kan bruke verktøyet Gatling til å gjennomføre slike tester. Du får også noen råd om hvordan du kan håndtere ytelsesproblemene du finner.

Gatling er et verktøy for ytelsestest, som skiller seg fra konkurrentene med svært effektiv I/O og et kraftig konfigurasjonsspråk (DSL) som gjør det enkelt å sette opp og vedlikeholde avanserte lasttester. Verktøyet retter seg først og fremst mot HTTP, og har innebygd støtte for å lage tester automatisk gjennom å ta opp HTTP-trafikk (og HTTPS!) fra klienter. Det kan også utvides til å støtte andre protokoller, f.eks. kommer det built-in support for JMS (Java Messaging Service, "MQ for java", f.eks. ActiveMQ m.fl.)

Gatling er open source og bygger på Scala, Akka og Netty. Gjennom asynkron I/O og actor-modellen unngår Gatling å starte en egen tråd for hver nettverksforbindelse, som gjør at Gatling bruker mye mindre ressurser på å generere last enn mange andre verktøy. DSL-en for å beskrive tester egner seg godt for versjonskontroll, til forskjell fra de innfløkte konfigurasjonsfilene mange andre verktøy produserer. Gatling har et rikt sett med funksjoner for å emulere varierende mengde trafikk og antall brukere, for å fore testene med data, og for å kontrollere at applikasjonen oppfører seg som forventet.

Hvis du lager noe som helst web-application aktig, eller bruker "SOA"-opplegg i businessen, eller "Micro Services" med HTTP eller JMS trafikk, så er et slikt tool noe du absolutt bør ha i verktøykassa di!

Fra websiden:

"Gatling is a highly capable load testing tool. It is designed for ease of use, maintainability and high performance.

Out of the box, Gatling comes with excellent support of the HTTP protocol that makes it a tool of choice for load testing any HTTP server. As the core engine is actually protocol agnostic, it is perfectly possible to implement support for other protocols. For example, Gatling currently also ships JMS support."