Past Meetup

Anne van Kesteren om standardiseringen av HTML5 & Nettlesertall og tekniske valg

This Meetup is past

62 people went

Location image of event venue

Details

Standardiseringen av HTML5 - Anne van Kesteren

HTML5 startet som Web Applications 1.0 i juni 2004 og etter noen turbulente debatter i W3C fikk man en utbrytergruppe som er bedre kjent som Web Hypertext Application Technology Working Group (http://www.whatwg.org/) (WHATWG). Etter som årene har gått har HTML5 begrepet etablert seg, W3C innrømmet noen feil, og HTML5 spesifikasjonen er tilbake hos W3C. En sentral person i både WHATWG og W3C disse årene har vært Anne van Kesteren (http://annevankesteren.nl/). Anne har di siste årene jobbet aktivt med standardiseringen av HTML5 og andre W3C spesifikasjoner.
Anne vil fortelle oss hvordan standariseringsprosessen foregår, hvorfor det er slik og generelt hvordan livet innad i WHATWG og W3C er!! En meget gylden mulighet til å møte en av de som jobber direkte med spesifikasjonene vi utviklere forholder oss til.

Nettlesertall og tekniske valg - Hvordan bruke tallene i utvikling

Mange streber å få eksakt lik funksjonalitet og utseende i alle nettlesere, men er det riktig strategi? "Progressive enhancement" og "graceful degradtion" er strategier man kan benytte seg av for å håndtere at nettlesere har forskjellig støtte for funksjonalitet og dermed bygge funksjonalitet i web tjenester basert på hva brukerens nettleser støtter. For å benytte seg av disse strategiene er det viktig å ha en viss kunnskap om sine brukere. Vi ønsker å sette fokus på hvordan man kan ta tak i kunnskap om sine brukere og benytte dette i valg av tekniske strategier. Med god kunnskap om sine brukere kan man både drepe myter, som f.eks. at nye teknologier ikke kan benyttes, og man kan spare tid og penger i utviklingen.

- Hva er "progressive enhancement" og "graceful degradtion"?
Hva innebærer disse strategiene rent teknisk og hvordan benytter man seg av dem rent teknisk i utviklingen? August Lilleaas (http://augustl.com/) vil fortelle om siner erfaringer og vise live eksempler på hvordan man kan benytte forskjellige teknikker.

- Hvordan FINN.no aktivt bruker sine nettleser tall
FINN.no har i lengre tid vært åpne om sin nettleserstatistikk (http://labs.finn.no/tema/hovedkategorier/finn-statistikk/) og startet som kanskje de fleste kjenner kampanjen for å få IE6 bort (http://labs.finn.no/finn-anbefaler-ie6-brukere-a-oppgradere-sin-nettleser/). FINN.no's frontend arkitekt, Espen Dalløkken, vil her fortelle hvordan FINN.no aktivt benytter sin nettleserstatistikk i valg av teknologier.

- Nettleserstatistikk fra en produkteiers ståsted
Pål Nedregeotten er leder for produktutviklingen i A-Pressen Nye Medier (http://www.apdm.no/) og har i lengre tid publisert A-Pressen Nye Medier sin web- og mobile nettleserstatistikk (http://blogg.api.no/). Pål vil prate litt om nettlesertrender, spesielt innen mobil, og hvordan man i fra en produkteier sitt ståsted kan benytte di samme tallene aktivt i forhold til hva man prioriterer av teknisk utvikling.

Hver senase vil være lyntaler og vi avslutter med en liten debatt mellom både talere og tilhørere rundt temaet.

Sted: TBA men i Oslo Sentrum en plass.