Past Meetups (10)

What we're about

De Haarlem Erfgoed & Data meetup is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de raakvlakken tussen cultureel erfgoed en (digitale) techniek. Data is daarbij het verbindende element.

Members (121)

Photos (22)